var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

View





View

























 • View











  View























 • View





  View





 • View







  View









 • View



  週刊指出,賀陳旦因阻擋總統蔡英文在台中力推的山手線捷運建設,讓蔡總統不滿。據指出,賀陳旦所持理由是該建設相當保留,認為山手線預算高且沿線人口不足等,據說,賀陳旦的意見引起蔡總統生氣了,甚至有消息指向要撤換賀陳旦的說法。







  View

  1 - 25 / 30





















  View







  View

  (中央社記者王淑芬高雄30日電)外傳交通部長賀陳旦不支持台中山手線捷運建設讓總統蔡英文生氣了,賀陳旦今天受訪表示,每一都的建設都一樣重視,就像台中鐵路高架化通車後,交通服務都能升級。





 • 1 / 30





  中央社





  2016年12月3日週六 台北標準時間下午9時55分







 • Share to Twitter









  Close

  Previous imageNext image









  var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="979366798";

  var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime();
  • qwcqgyie2g 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()